Välkommen

Hej och välkommen till webbplatsen ”Talaklart”. Detta är mitt forum där jag formulerar mina teorier, tankar, åsikter och idéer inom samhälls- och kulturrelaterade områden. Min utgångspunkt är ett postmodernt perspektiv. Med postmodernt menar jag här att existensen av objektiva sanningar inte är en central fråga utan att vi alla är konstruktörer av våra egna idévärldar […]