Välkommen

Hej och välkommen till webbplatsen ”Talaklart”. Detta är mitt forum där jag formulerar mina teorier, tankar, åsikter och idéer inom samhälls- och kulturrelaterade områden. Min utgångspunkt är ett postmodernt perspektiv. Med postmodernt menar jag här att existensen av objektiva sanningar inte är en central fråga utan att vi alla är konstruktörer av våra egna idévärldar och att vår historia och den bakgrund vi fått med oss utgör själva grundritningen för dessa konstruktioner. Vi ser och tolkar med andra ord världen utifrån olika perspektiv och vi får arbeta stenhårt med att försöka upprätta en föreställning av förståelse för varandras världar för att kunna hålla ihop vårt samhälle.

Min webbplats är uppdelad i tre delar. Den första ”Texter” består av artiklar och uppsatser som de flesta kommer från eller har koppling till mitt avhandlingsprojekt, ett projekt som jag avslutade i förtid med en licentiatuppsats. De delstudier som jag var klar med men som så att säga blev över har jag lagt upp här tillsammans med licentiatuppsatsen och några andra texter som jag skrivit.

Den andra delen består av ett min blogg där jag försöker formulera reflektioner och tankar om samhälle, kultur och annat som har känts angeläget för mig. Bloggen är även en minnesbank för mig där jag även skriver om mer vardagliga saker. Den tredje delen består av några centrala levnadsregler som jag ser som viktiga i mitt liv.