Fem levnadsregler

Inledning

Under denna rubrik ska jag beskriva några levnadsregler som jag försöker följa. Mina levnadsregler kan förefalla enkla men kan vara svåra att följa i praktiken. Jag tycker dock att dessa är värda att sträva mot. Det som är gemensamt för mina levnadsregler är att de handlar om hur jag försöker bli bättre på att fokusera min begränsade energi och tid på det som är viktigt för mig i mitt liv.

Fem levnadsregler

1 – Sluta klaga!

2 – Var positiv!

3 – Sluta dagdrömma, lev i verkligheten!

4 – Berusa dig icke!

5 – Skyll inte ifrån dig!

6- Varje dag räknas!