Programmet

Välkommen!

Programmet är skapat av mig, denna hemsidas skapare – Michael Johnson, 2007 i samband med att jag tillsammans med en psykoterapistuderande planerade att starta en självhjälpskurs i ämnet. Denna plan rann dock ut i sanden men jag fortsatte att på egen hand skriva klart programet. Jag har sedan haft ”elever” som testat mitt program och har utifrån dessa erfarenheter justerat och skrivit om delar. Programmet har jag haft på min hemside sedan 2010. Om du använder programmet för din personliga utveckling hoppas jag att du berättar detta för mig genom att skicka ett maikl till mig på vagatala@talaklart.se

I nedanstående kapitel finner du programmets olika delar. Börja med att läsa de fyra första delarna innan du inleder programmet (kapitel 5).

1 – Inledning

2 – Varför är vi så rädda att tala inför en publik?                                                        

3 – Observation och reflektion

4 – Förutsättningar för programmet

5 – Programmet